Skip to main content

Erven

Akte van verdeling

In bepaalde gevallen dient er een akte van verdeling te worden opgesteld na het overlijden. Of dit inderdaad nodig is, is afhankelijk van de inhoud van een eventueel testament en de keuzes die de e...

Erfbelasting en inkomstenbelasting

Erfbelasting Binnen acht maanden na het overlijden dient de aangifte erfbelasting te worden ingediend bij de belastingdienst, tenzij u geen bericht hierover heeft ontvangen van de belastingdienst e...

Aanvaarding of verwerping

Indien u erfgenaam bent in een nalatenschap, heeft u drie keuzes: U kunt de nalatenschap: Zuiver aanvaarden Beneficiair aanvaarden Verwerpen Let op! Indien u de nalatenschap verwerpt, tred...

Navraag bij CTR

Wanneer uw naaste is overleden, kunt u bij het Centraal Testamentenregister navraag doen of de overledene een testament heeft gemaakt en in het bevestigende geval: op welk notariskantoor het laatst...

Verdeling na overlijden

In bepaalde gevallen dient er een akte van verdeling te worden opgesteld na het overlijden. Of dit inderdaad nodig is, is afhankelijk van de inhoud van een eventueel testament en de keuzes die de e...

Volledige afwikkeling van de nalatenschap

De notaris treedt regelmatig op als executeur of gevolmachtigde in een nalatenschap. In die hoedanigheid zorgt de notaris voor de volledige afwikkeling van de nalatenschap. Dit houdt onder meer in...

Verklaring van erfrecht/executele

Vaak is het praktisch dan wel noodzakelijk dat na een overlijden een verklaring van erfrecht wordt opgesteld. Dit is een notariële akte waarin onder andere een of meer van de volgende onderwerpen ...