Skip to main content

Aanvaarding of verwerping

Indien u erfgenaam bent in een nalatenschap, heeft u drie keuzes:

U kunt de nalatenschap:

  • Zuiver aanvaarden
  • Beneficiair aanvaarden
  • Verwerpen

Let op! Indien u de nalatenschap verwerpt, treden mogelijk uw kinderen in uw plaats als erfgenamen. Namens een minderjarig kind kan de nalatenschap niet verworpen worden, tenzij er een machtiging wordt aangevraagd (en verkregen) bij de kantonrechter met daarbij bewijsstukken waaruit blijkt dat de nalatenschap negatief is.