Skip to main content

Volledige afwikkeling van de nalatenschap

De notaris treedt regelmatig op als executeur of gevolmachtigde in een nalatenschap. In die hoedanigheid zorgt de notaris voor de volledige afwikkeling van de nalatenschap.

Dit houdt onder meer in:

 • Regelen van de uitvaart
 • Informeren van de erfgenamen en eventuele legatarissen
 • (Laten) leegruimen van de woning
 • Opzeggen van de huurwoning dan wel in gang zetten van de verkoop van de koopwoning
 • Beheer hebben over de bankrekeningen
 • Betalen van de schulden
 • Contact onderhouden met de diverse betrokken instanties
 • Verzorgen van de aangifte(n) inkomstenbelasting
 • Verzorgen van de aangifte erfbelasting
 • Voorstel tot verdeling doen (uiteraard in overeenstemming met het eventuele testament)
 • Het definitief afwikkelen van de nalatenschap