Skip to main content

Erfbelasting en inkomstenbelasting

Erfbelasting
Binnen acht maanden na het overlijden dient de aangifte erfbelasting te worden ingediend bij de belastingdienst, tenzij u geen bericht hierover heeft ontvangen van de belastingdienst en u zelf ook van oordeel bent dat er in uw situatie geen erfbelasting verschuldigd is.

Vervolgens wordt er door de belastingdienst een aangifte erfbelasting ingediend, waarin duidelijk wordt welk bedrag aan erfbelasting ieder van de erfgenamen verschuldigd is.

Ons advies is om ruim binnen de acht maands termijn alvast een voorlopige aangifte erfbelasting aan te vragen, waarin u desnoods een schatting maakt van de omvang van het nalatenschapsvermogen. Een voorlopige aanslag erfbelasting wordt vaak vlot opgelegd door de belastingdienst en daarmee kan worden voorkomen dat er over een langere periode belastingrente moet worden betaald over de verschuldigde bedragen (dan wel het bedrag aan belastingrente kan worden verminderd).
Indien gewenst kunnen wij de aangifte erfbelasting voor u verzorgen.

De vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting voor het jaar 2024 vindt u hier.

Inkomstenbelasting
Na het overlijden van uw dierbare is het van belang om na te gaan of de overledene over alle voorgaande periodes aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, zodat u dit eventueel alsnog kunt doen indien nodig. Daarnaast dient u een overlijdensaangifte te doen voor de inkomstenbelasting middels een zogenaamd F-biljet van de belastingdienst. Deze dient altijd voor de eerstvolgende 1 mei te worden ingediend.

Indien gewenst kunnen wij de aangifte inkomstenbelasting voor u verzorgen.