Skip to main content

Navraag bij CTR

Wanneer uw naaste is overleden, kunt u bij het Centraal Testamentenregister navraag doen of de overledene een testament heeft gemaakt en in het bevestigende geval: op welk notariskantoor het laatste testament zich bevindt.

U kunt deze gegevens zelf kosteloos opvragen op deze website: https://particulieren.notaris.nl/ctrp/

Indien u wilt dat wij deze gegevens voor u opvragen, ontvangen wij graag de overlijdensakte en een kopie van uw legitimatiebewijs. Deze documenten kunt u uploaden via een link van OnlineDossier welke u van ons zult ontvangen. De kosten voor deze CTR aanvraag via ons bedragen € 75,-. Indien wij op uw verzoek vervolgens een verklaring van erfrecht opstellen, komt dit bedrag te vervallen.

Mocht uit de inlichtingen van het CTR blijken dat de overledene een testament heeft gemaakt, dan kan vervolgens het testament worden opgevraagd bij het betreffende notariskantoor (dan wel bij de algemene bewaarplaats indien het testament langere tijd geleden is opgemaakt en zich niet meer in de kluis van het notariskantoor bevindt).

U bent niet verplicht om naar dezelfde notaris te gaan voor het maken van een verklaring van erfrecht/het afwikkelen van de nalatenschap als de notaris die het testament heeft opgesteld.