Skip to main content

Verklaring van erfrecht/executele

Vaak is het praktisch dan wel noodzakelijk dat na een overlijden een verklaring van erfrecht wordt opgesteld.

Dit is een notariële akte waarin onder andere een of meer van de volgende onderwerpen wordt vermeld:

  • De gegevens van de persoon die is overleden
  • Of de overledene een testament heeft gemaakt
  • Wie de erfgenamen zijn en of zij de nalatenschap zuiver hebben aanvaard, beneficiair hebben aanvaard dan wel hebben verworpen
  • Of er een executeur is benoemd door de overledene en of deze zijn benoeming heeft aanvaard
  • Of er een erfgenaam is die volmacht heeft gekregen van de andere erfgenamen

Met een verklaring van erfrecht kan de executeur, de gevolmachtigde of de bevoegde erfgena(a)m(en) zich als vertegenwoordiger in de nalatenschap legitimeren bij officiële instanties zoals de bank.
Wanneer er meerdere erfgenamen en/of er een erfgenamenonderzoek moet worden verricht waardoor de verwachting is dat er langere tijd overheen zal gaan alvorens alle erfgenamen door de notaris geïnformeerd zijn en hun keuze hebben vastgelegd, kan er voor worden gekozen om alvast een verklaring van executele af te geven. Dat kan relatief snel geregeld worden waardoor de executeur een aantal belangrijke zaken alvast kan regelen.