Skip to main content
Estate planning

Estate planning

Estate planning is het op een zo gunstig mogelijk manier vermogen overdragen aan uw naasten, zoals uw kinderen.

De notaris is aangesloten bij de vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en kan u dan ook uitstekend adviseren op het gebied van estate planning.

Daarbij wordt gekeken naar vijf onderwerpen:

  • Relatievormen
  • Schenken
  • Erfrecht
  • Verzekeringen
  • Internationaal recht

Relatievormen

In Nederland kennen we het huwelijk, het geregistreerd partnerschap en de samenwoners. Uw relatievorm en de regeilngen die u daarbij eventueel onderling bent overeengekomen (in huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden, samenlevingsovereenkomst) hebben onder meer invloed op de omvang van uw nalatenschap en derhalve op de erfbelasting die na uw overlijden door de erfgenamen betaald moet worden.

Schenken

Door tijdens uw leven alvast vermogen te schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen en kleinkinderen,, wordt het vermogen dat uiteindelijk na uw overlijden door hen geërfd wordt kleiner en is er minder erfbelasting verschuldigd. Bij het doen van de schenkingen kunt u binnen de vrijstelling voor de schenkbelasting blijven, maar soms is het - vanwege de progressieve tarrieven - gunstig om meer dan de vrijstelling te schenken.

Erfrecht

In een testament kunt u vastleggen aan wie u vermogen na uw overlijden toekomt. Er kunnen voorts diverse fiscaal ingegeven regelingen worden opgenomen in uw tesament, waarmee besparing van erfbelasting kan worden bereikt.

Verzekeringen

Het afsluiten van lijfrentepolissen en levensverzekeringen beïnvloedt de omvang van uw vermogen. Voorts kan het raadzaam zijn om een verzekering af te sluiten in verband met de te verwachten aanslag erfbelasting na een overlijden.

Internationaal recht

Indien u vermogen in het buitenland heeft, is het van belang om na te gaan wat de erfrechtelijke en fiscale regels in het betreffende land zijn, omdat dit invloed heeft op uw nalatenschap.