Skip to main content

Levenstestament

Levenstestament

Een levenstestament behelst een algehele volmacht. Hierin kunt u een of meerdere personen tot (opvolgend) gevolmachtigde benoemen. De gevolmachtigde kan vrijwel al uw belangen behartigen op het mom...