Skip to main content

Erfbelasting: Tarieven en vrijstellingen

Indien u iets erft van een persoon die ten tijde van zijn overlijden in Nederland woonde, bent u over uw verkrijging erfbelasting verschuldigd. Van uw verkrijging mag u eerst een vrijstelling aftrekken. Over het restant van uw verkrijging bent u een bepaald percentage aan erfbelasting verschuldigd. Er geldt een progressief tarief voor de erfbelasting. Dit houdt in dat het tarief hoger is indien en voor zover uw verkrijging boven een bepaald bedrag uitkomt.

De vrijstellingen en tarieven voor de erfbelasting voor het jaar 2023 vindt u hier.