Skip to main content

Testament

Een testament laten opstellen. Het is iets wat veel mensen lang voor zich uit schuiven. Regelmatig begint een gesprek bij ons aan tafel met de zin: “we zijn hier in ons hoofd al jaren mee bezig, maar we bleven het bezoek aan de notaris maar uitstellen”. Begrijpelijk natuurlijk. Want over de dood nadenken doet men niet graag. Toch is het in veel situaties ontzettend belangrijk om wel een testament te maken.

Alleenstaand zonder kinderen

Bent u alleenstaand en heeft u geen kinderen? Dan bepaalt de wet dat uw familieleden (soms tot en met de zesde graad) uw erfgenamen zijn. Op die manier komen uw bezittingen misschien wel terecht bij verre familieleden die u tijdens uw leven nooit zag. Of waar u onenigheid mee had. Of u gunt het een ander persoon of een goed doel meer om uw vermogen te erven. Als u een testament maakt, bepaalt u zelf wie er na uw overlijden iets mag krijgen (en wie niet). 
Door een testament te maken voorkomt u bovendien dat er na uw overlijden een (soms zeer uitgebreid) erfgenamenonderzoek moet worden gedaan, hetgeen tijdrovend en kostbaar kan zijn. Ook voor uw nabestaanden is het derhalve prettig als een en ander goed door u is vastgelegd.
Heeft u iemand in gedachten die u het toevertrouwt om uw uitvaart re regelen? Benoem deze persoon dan tot uitvaartexecuteur. Wie gaat na uw overlijden uw huis leegruimen, verkopen en de financiële zaken afhandelen? Benoem in uw testament een executeur.

Gehuwd en kinderen

Heeft u een echtgenoot/geregistreerd partner en een of meer kinderen? Dan geldt op grond van de wet de wettelijke verdeling na uw overlijden. Dat is een goede basis regeling op grond waarvan na uw overlijden uw gehele nalatenschap, bezittingen en schulden, in eigendom toekomt aan uw echtgenoot. Uw kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een nog niet opeisbare vordering op uw echtgenoot.
Toch kan het van belang zijn om een testament te maken. Om fiscale redenen bijvoorbeeld. U kunt dusdanige aanpassingen maken op de wettelijke verdeling dat het betalen van erfbelasting (al dan niet gedeeltelijk) wordt uitgesteld tot na het overlijden van uw echtgenoot. Dat is in ieder geval heel belangrijk voor uw gezin indien uw vermogen met name ‘in de stenen’ zit en er relatief weinig contanten zijn om de erfbelasting na uw overlijden te voldoen.
Soms zal de notaris u adviseren om een testament te maken waarin diverse keuzemogelijkheden zijn opgenomen waaruit de langstlevende echtgenoot te zijner tijd kan kiezen. Op die manier kan uw echtgenoot na uw overlijden, afhankelijk van de omstandigheden op dat moment, de fiscaal meest gunstige optie kiezen.

Gescheiden met kinderen

Bent u gescheiden en heeft u kinderen? Op grond van de wet zullen uw kinderen uw erfgenamen zijn. Een testament opstellen is in deze situatie van belang indien u wilt voorkomen dat er via uw kinderen alsnog een deel van uw nalatenschap bij uw ex-partner terecht komt. Dit kan door het in uw testament opnemen van een zogenoemde tweetrapsmaking. Indien uw kinderen minderjarig zijn, wilt u mogelijk ook het ouderlijk vruchtgenot van uw ex-partner uitsluiten. Denk daarnaast aan het benoemen van een voogd en bewindvoerder in uw testament.

Samenwonend en kinderen

Woont u samen, heeft u kinderen en heeft u al dan niet een samenlevingsovereenkomst gemaakt? Het is van belang om u te realiseren dat u als samenwoners niet elkaars erfgenaam bent op grond van de wet. 
In de samenlevingsovereenkomst kan wel een verblijvingsbeding worden opgenomen, waarin u regelt dat wanneer u overlijdt uw aandeel in de gemeenschappelijke goederen aan uw partner verblijven. Uw privé vermogen vererft echter naar uw erfgenamen volgens de wet. Dat zijn in eerste instantie uw (eigen) kinderen. Het is van belang om een testament te maken zodat uw partner hier ook bij betrokken wordt. Anders kan er na uw overlijden een zeer ongewenste situatie voor uw partner ontstaan.

Samenwonend zonder kinderen

Woont u samen en heeft u al dan niet een samenlevingsovereenkomst gemaakt? Het is van belang om u te realiseren dat u als samenwoners niet elkaars erfgenaam bent op grond van de wet. 
In de samenlevingsovereenkomst kan wel een verblijvingsbeding worden opgenomen, waarin u regelt dat wanneer u overlijdt uw aandeel in de gemeenschappelijke goederen aan uw partner verblijven. Uw privé vermogen vererft echter naar uw erfgenamen volgens de wet. Dat zijn in eerste instantie uw ouders, (half)broers en (half)zussen. Indien u een van deze personen als erfgenaam wilt uitsluiten of als u juist iemand buiten deze groep tot erfgenaam wilt benoemen, is het van belang om een testament op te stellen.

Er kunnen diverse andere redenen zijn om een testament te maken.

Weduwe/weduwnaar en kinderen

Bent u weduwe/weduwnaar en heeft u kinderen? Op grond van de wet zullen uw kinderen uw erfgenamen zijn. Vaak zal dit ook uw bedoeling zijn.