Skip to main content

Geregistreerd partnerschap

Sinds 2018 bent u als partners geregistreerd in beperkte gemeenschap van goederen indien u voorafgaande aan uw geregistreerd partnerschap geen partnerschapsvoorwaarden heeft gemaakt.

Deze beperkte gemeenschap houdt in dat alles wat een partner heeft bij aanvang van het geregistreerd partnerschap, privé blijft. Dit geldt zowel voor bezittingen als schulden. Al hetgeen tijdens het geregistreerd partnerschap verkregen wordt, wordt gemeenschappelijk van de partners. Dit geldt echter niet voor schenkingen en erfenissen die een van de partners ontvangt.

Wellicht dat deze wettelijke regeling goed bij uw situatie past. Er kunnen echter diverse redenen zijn om toch partnerschapsvoorwaarden te maken. Bijvoorbeeld omdat een partner een onderneming heeft. Of omdat u een ongelijke investering heeft gedaan in de gemeenschappelijke woning. Ook fiscaliteit kan een reden zijn om partnerschapsvoorwaarden te maken, denk bijvoorbeeld aan het besparen van erfbelasting.

Indien u van het wettelijke stelsel van de beperkte gemeenschap van goederen wilt afwijken, is het van belang om tijdig naar de notaris te gaan om partnerschapsvoorwaarden te bespreken en uiteindelijk te ondertekenen, vóórdat u het geregistreerd partnerschap bij de gemeente aangaat.

Uiteraard is het ook mogelijk om bestaande partnerschapsvoorwaarden tijdens uw geregistreerd partnerschap te wijzigen of om tijdens uw geregistreerd partnerschap alsnog partnerschapsvoorwaarden te maken (meestal gevolgd door een verdeling van het gezamenlijke vermogen).

Laat u voorafgaande aan uw geregistreerd partnerschap goed informeren over de juridische gevolgen in uw situatie en of het voor u belangrijk is om partnerschapsvoorwaarden en/of testamenten te maken.