Skip to main content

Huwelijk

Sinds 2018 bent u gehuwd in beperkte gemeenschap van goederen indien u voorafgaande aan uw huwelijk geen huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt.

Deze beperkte gemeenschap houdt in dat alles wat een echtgenoot heeft bij aanvang van het huwelijk, privé blijft. Dit geldt zowel voor bezittingen als schulden. Al hetgeen tijdens het huwelijk verkregen wordt, wordt gemeenschappelijk van de echtgenoten. Dit geldt echter niet voor schenkingen en erfenissen die een van de echtgenoten ontvangt.

Wellicht dat deze wettelijke regeling goed bij uw situatie past. Er kunnen echter diverse redenen zijn om toch huwelijkse voorwaarden te maken. Bijvoorbeeld omdat een echtgenoot een onderneming heeft. Of omdat u een ongelijke investering heeft gedaan in de gemeenschappelijke woning. Ook fiscaliteit kan een reden zijn om huwelijkse voorwaarden te maken, denk bijvoorbeeld aan het besparen van erfbelasting.

Indien u van het wettelijke stelsel van de beperkte gemeenschap van goederen wilt afwijken, is het van belang om tijdig naar de notaris te gaan om huwelijkse voorwaarden te bespreken en uiteindelijk te ondertekenen, vóórdat de huwelijksvoltrekking plaatsvindt.

Uiteraard is het ook mogelijk om bestaande huwelijkse voorwaarden tijdens uw huwelijk te wijzigen of om tijdens uw huwelijk alsnog huwelijkse voorwaarden te maken (meestal gevolgd door een verdeling van het gezamenlijke vermogen).

Laat u voorafgaande aan uw huwelijk goed informeren over de juridische gevolgen in uw situatie en of het voor u belangrijk is om huwelijkse voorwaarden en/of testamenten te maken.