Skip to main content

Samenlevingsovereenkomst

Steeds meer stellen kiezen ervoor om niet met elkaar in het huwelijk te treden en om geen geregistreerd partnerschap aan te gaan. Zo’n stel noemen we dan ‘samenwoners’.

De wet regelt vrijwel niets voor samenwoners. Daarom is het van belang om als samenwoners een samenlevingsovereenkomst op te stellen en wellicht ook een testament.

In een samenlevingsovereenkomst kan onder meer het volgende worden vastgelegd:

  • Een regeling omtrent de draagplicht van de kosten van de huishouding
  • De inboedel kan gemeenschappelijk worden gemaakt
  • Het saldo op een en/of rekening kan gemeenschappelijk worden gemaakt
  • U kunt elkaar aanwijzen voor het nabestaandenpensioen
  • U kunt een verblijvingsbeding opnemen waarin wordt vastgelegd dat indien een van u beiden overlijdt, de gemeenschappelijke goederen verblijven aan de partner.

In een testament kunt u vastleggen dat ook uw privé goederen of een deel daarvan na uw overlijden aan uw partner toekomt.