Skip to main content

Schenking op papier

BIj een schenking op papier schenkt u een bedrag aan de begiftigde, welk bedrag u direct weer terugleent van de begiftigde. In feite creeërt u dus een schuld aan de begiftigde.

Het voordeel van deze manier van schenken is dat u de beschikking over het geschonken bedrag houdt. Wel dient u jaarlijks aantoonbaar 6% rente over het geschonken bedrag aan de begiftigde te betalen.

De schenker heeft na het doen van een schenking op papier een schuld die hij opgeeft in box 3 voor de inkomstenbelasting. De begiftigde heeft een daarmee corresponderende vordering in box 3 voor de inkomstenbelasting. Het is afhankelijk van de omvang van het vermogen van de schenker en de begiftigde in hoeverre een dergelijke schenking (nadelige) gevolgen heeft voor de inkomstenbelasting.

Een schenking op papier wordt ook wel een schenking ter zake des doods genoemd. Het is immers de bedoeling van de schenker om het geschonken bedrag pas na diens overlijden te laten overgaan op de begiftigde. Om die reden kan een schenking op papier uitsluitend worden opgenomen in een notariële akte.

In een dergelijke akte kunnen voorts de volgende voorwaarden worden opgenomen:

  • een uitsluitingsclausule, waarmee u de begiftigde onder rmeer beschermt tegen echtscheiding;
  • een bewindregeling, zodat de begiftigde niet direct de vrije beschikking krijgt over het geschonkene;
  • een herroepingsclausule, waarmee u als schenker de mogelijkheid behoudt om de schenking op elk gewenst moment te herroepen.