Skip to main content

Schenking van een bepaald goed

Men denkt bij het doen van een schenking al snel aan het schenken van geld. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om een specifiek goed aan iemand te schenken. Daarbij kan het gaan om een woning, of om goederen met bijvoorbeeld een emotionele waarde. Soms is het verplicht om een schenking in een notariële akte vast te leggen. zoals wanneer het om een woning gaat. Maar ook bij andere schenkingen kan het van belang zijn om het vast te leggen in een notariële akte. Bijvoorbeeld om een uitsluitingsclausule, bewindregeling of herroepingsclausule vast te leggen.