Skip to main content

Schenkbelasting: tarieven en vrijstellingen

Indien u iets geschonken krijgt van een persoon die ten tijde van de schenking in Nederland woont, bent u over uw verkrijging schenkbelasting verschuldigd. Van uw verkrijging mag u eerst een vrijstelling aftrekken. Over het restant van uw verkrijging bent u een bepaald percentage aan schenkbelasting verschuldigd. Er geldt een progressief tarief voor de schenkbelasting. Dit houdt in dat het tarief hoger is indien en voor zover uw verkrijging boven een bepaald bedrag uitkomt.

De vrijstellingen en tarieven voor de schenkbelasting voor het jaar 2024 vindt u hier.

De begiftigde dient in beginsel voor 1 maart volgend op het kalenderjaar waarbinnen hij de schenking ontvangen heeft, aangifte schenkbelasting te doen bij de Belastingdienst.