Skip to main content
Woning en hypotheek

Hypotheek

Wanneer u een woning koopt, gaat u vaak ook een hypothecaire schuld aan bij een bank of particuliere geldverstrekker. In beide gevallen kunnen wij de hypotheekakte voor u opstellen.

Ook wanneer u een tweede hypotheek wilt vestigen, bijvoorbeeld in verband met een door u gewenste verbouwing van de woning, kunt u bij ons terecht voor het opstellen van de hypotheekakte.

De hypotheekakte stellen wij op aan de hand van de hypotheekstukken die wij van de bank of particuliere geldverstrekker ontvangen. Deze stukken worden in de regel rechtstreeks naar ons verzonden via uw tussenpersoon zodra u de offerte van de geldverstrekker heeft ondertekend.

Ons kantoor hecht er waarde aan om uiterlijk twee weken voor de datum van ondertekening van de hypotheekakte het ontwerp naar u te kunnen versturen. Dan is er voor ons ook voldoende tijd om de gelden bij de geldverstrekker op te vragen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om er voor zorg te dragen dat wij de hypotheekstukken tijdig mogen ontvangen.