Skip to main content
Woning en hypotheek

Koopovereenkomst

In de meeste gevallen is er een verkopend makelaar betrokken bij de verkoop van een woning. Deze makelaar zal in de regel dan de koopovereenkomst opstellen. 

Mocht er geen makelaar bij de verkoop en aankoop van de woning betrokken zijn of wilt u om een andere reden door de notaris de koopovereenkomst willen laten opstellen, dan bent u hiervoor bij ons van harte welkom.

Om de koopovereenkomst te kunnen opstellen, is het van belang dat wij de essentiële afspraken die gemaakt zijn tussen verkoper en koper kennen. Denk daarbij aan:

  • Wat is er precies verkocht? Uitsluitend de woning of ook een perceel grond of garage
  • Wat is de koopsom?
  • Worden er roerende zaken overgenomen door de koper en tegen welke vergoeding?
  • Welke ontbindende voorwaarden zijn er overeengekomen (een veel voorkomende ontbindende voorwaarde betreft het financieringsvoorbehoud)?
  • Is er een waarborgsom/bankgarantie afgesproken?
  • Dient de koopovereenkomst door de notaris te worden ingeschreven in het kadaster?
  • Voor wiens rekening komen de kosten van de akte van levering bij de notaris?
  • Zijn er afspraken gemaakt over de overdrachtsbelasting?
  • Welke datum van levering is er afgesproken?
  • Bij welke notaris zal de levering plaatsvinden?

Uiteraard kunnen wij u over deze onderwerpen nader informeren en adviseren.