Skip to main content
Woning en hypotheek

Levering

In de koopovereenkomst wordt vastgelegd bij welke notaris de levering van de woning zal plaatsvinden. Indien dit DVE Notarissen is, zal de betrokken makelaar de ondertekende koopovereenkomst naar ons kantoor sturen.

Zowel verkoper als koper ontvangt van ons een bevestiging van de ontvangst van de koopovereenkomst. Hierin wordt tevens vermeld op welk tijdstip op de afgesproken datum u welkom bent bij ons op kantoor voor het ondertekenen van de akte van levering.

Vervolgens zullen onze medewerkers uw dossier gaan opstarten. Dit behelst onder meer de volgende werkzaamheden:

 • Kadastrale inzagen inzake de eigendom doen. Op die manier kunnen wij nagaan hoe de verkoper de eigendom van de woning heeft verkregen. Soms blijkt de woning op naam van een overledene te staan of staat de woning op naam van verkoper en diens inmiddels ex-partner. In zulke situaties zullen wij een en ander nader moeten uitzoeken.
 • Kadastrale inzagen inzake hypotheken en beslagen doen. Vaak rust er minimaal één hypothecaire inschrijving op de woning. Wij vragen bij de betrokken bank tijdig een aflosnota en royementsvolmacht aan. 
 • Een ontwerp akte van levering opstellen.
 • Een ontwerp akte van hypotheek opstellen voor de koper, indien van toepassing.
 • Een nota van afrekening opstellen voor zowel verkoper als koper. 

Op de nota van afrekening van verkoper staan de volgende zaken, voor zover van toepassing, vermeld:

 • De koopsom
 • Verrekening van de zakelijke lasten
 • Het bedrag dat moet worden afgelost bij de bank in verband met de hypothecaire schuld die nog op de woning rust en na het ondertekenen van de akte direct wordt afgelost via de notaris
 • Verrekening van de servicekosten van de Vereniging van Eigenaars
 • Nota’s van tussenpersonen zoals de makelaar
 • Het honorarium van de notaris.

Op de nota van afrekening van koper staan de volgende zaken, voor zover van toepassing, vermeld:

 • De koopsom
 • Verrekening van de zakelijke lasten
 • Het bedrag dat van de bank ontvangen wordt in verband met een hypotheek die wordt aangegaan
 • Verrekening van de servicekosten van de Vereniging van Eigenaars
 • Nota’s van tussenpersonen zoals de makelaar, taxateur en hypotheekadviseur
 • Het honorarium van de notaris.