Skip to main content

Uw jaarlijkse schenking in 2024

Velen van u hebben de jaarlijkse traditie om een schenking te doen aan de (klein)kinderen. Onze ervaring is dat men hiermee vaak wacht tot in december. Wist u echter dat u ook in het begin van het jaar al een schenking kunt doen met gebruikmaking van de jaarlijkse vrijstelling? Dan heeft u dat alvast geregeld! Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

2 paar handen waarbij 1 geld geeft aan de ander