Skip to main content

Veelgestelde vragen

Welke redenen zijn er om een testament te maken?

Er zijn verschillende redenen om een testament te maken en diverse bepalingen die u kunt opnemen:

Erfstelling
U kunt een of meer personen en/of instellingen tot erfgenamen benoemen.

Onterving
U kunt iemand uitsluiten als erfgenaam.

Legaat
U kunt aan iemand of een instelling een geldbedrag of specifiek goed nalaten.

Voogdij
U kunt een (opvolgend) voogd benoemen. De voogd is degene die uw minderjarige kind in huis zal nemen en die uw kind zal opvoeden indien er na uw overlijden geen andere ouder met wettelijk gezag is.

Bewind
Door het benoemen van een (opvolgend) bewindvoerder in uw testament bepaalt u zelf wie de erfenis van uw kind of andere erfgenaam beheert en tot welke leeftijd dit beheer moet voortduren.

Uittvaartexecuteur 
U kunt een uitvaartexecuteur benomen. Deze executeur krijgt niet het beheer over uw financiën, maar krijgt de bevoegdheid om uw uitvaart te regelen.

Executeur
U kunt een executeur benoemen. De executeur is de persoon of instelling die het financiële beheer over uw nalatenschap krijgt. Hij dient het testament van de erflater uit te voeren. Onderhoudt de contacten met de bank, zegt contracten van de overledene op.

Afwikkelingsbewindvoerder
Door de executeur tevens afwikkelingsbewindvoerder te maken, krijgt hij meer bevoegdheden. De executeur-afwikkelingsbewindvoerder kan de nalatenschap afwikkelen en verdelen zonder medewerking of toestemming van de erfgenamen. Uiteraard dient hij zich aan het testament te houden en moet er achteraf rekening en verantwoording aan de erfgenamen te worden afgelegd door de executeur-afwikkelingsbewindvoerder.

Fiscale regelingen
U kunt, afhankelijk van uw persoonlijke situatie, diverse regelingen opnemen ter besparing van erfbelasting dan wel om de betaling van erfbelasting uit te stellen.

Uitsluitingsclausule
Door het opnemen van een uitsluitingsclausule zijn uw erfgenamen/legatarissen beschermd tegen het ‘echtscheidingsgevaar’.